• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - COBRA NC 0100 - 0300 B - PUMP BUSCH

COBRA NC 0100 - 0300 B 7

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1003/1005 D - PUMP BUSCH

Seco SV 1003.1005 D 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0857 - 1757 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0857 - 1757 A b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA NC 0400 - 1000 B - PUMP BUSCH

COBRA NC 0400 - 1000 B 4

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1008 C - PUMP BUSCH

Seco SV 1008 C a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 2108 - 3108 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 2108 - 3108 A a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA NC 2500 B - PUMP BUSCH

COBRA NC 2500 B 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1010 - 1040 C - PUMP BUSCH

Seco SV 1010 - 1040 C 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 3809/4409 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 3809.4409 A 1

Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA DS 8162 D - PUMP BUSCH

COBRA DS 8162 D 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Huckepack HO 0429 - 0441 F - PUMP BUSCH

Huckepack HO 0429 - 0441 F 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LX 0260 - 0430 B - PUMP BUSCH

Dolphin LX 0260 - 0430 B 1

Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA BA 0100 B - PUMP BUSCH

COBRA BA 0100 B c1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0053 - 0143 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0053 - 0143 A l1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA BC 0100 E - PUMP BUSCH

COBRA BC 0100 E b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0224 - 0475 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0224 - 0475 A h1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA BC 1000/2000 F - PUMP BUSCH

COBRA BC 1000.2000 F a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0710/1111 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0710.1111 A k1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WP 0250/0500 D2/D4 - PUMP BUSCH

Puma WP 0250.0500 D2.D4 c1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0756/0906 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0756.0906 A j1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SE 0905 D - PUMP BUSCH

Samos SE 0905 D 1

Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WP 0700/1000 D2/D4 - PUMP BUSCH

Puma WP 0700.1000 D2.D4 b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 1157 - 1807 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 1157 - 1807 A i1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0045 - 0150 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 0045 - 0150 E1 11

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WP 1250 - 4500 B2/D2 - PUMP BUSCH

Puma WP 1250 - 4500 B2-D2 a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 1908 - 2808 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 1908 - 2808 A h1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0210 - 0500 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 0210 - 0500 E1001

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Panda WZ 0500/1000 A - PUMP BUSCH

Panda WZ 0500.1000 A wz1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 3809/5109 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 3809.5109 A g1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0540/1150 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 0540.1150 E11

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Panda WZ 2000 A - PUMP BUSCH

Panda WZ 2000 A wz1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0063 - 0184 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0063 - 0184 A f1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 1500/2200 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 1500.2200 E1 .1

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WY 0250/0500 B - PUMP BUSCH

Puma WY 0250.0500 B c1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0265 - 0425 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0265 - 0425 A e1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WY 0700/1250 B - PUMP BUSCH

Puma WY 0700.1250 B b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0526/0726 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0526.0726 A d1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

For Ads - Contact Us

online

We have 92 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm